ТзОВ “Кран-ресурс” проводить діагностику та експертизу вантажо-підіймальної техніки.

Експертне обстеження (технічне діагностування) підіймальних споруд: вантажопідіймальних кранів (мостових, козлових, стрілових самохідних, баштових), ліфтів, підйомників самохідних та причепних, ескалаторів, канатних доріг;

Технічні огляди (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) вантажопідіймальних кранів (мостових, козлових, стрілових самохідних, баштових), ліфтів, підйомників самохідних та причепних, ескалаторів, канатних доріг;

Неруйнівний контроль (візуально-оптичний VT; ультразвуковий UT; магнітопорошковий МТ): руйнівний контроль – вимірювання твердості: підіймальних споруд, котлів парових та водогрійних, посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа, трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115оС;

Відтворення технічної документації (складання дублікатів паспортів) вантажопідіймальних споруд вітчизняного виробництва та придбаних за кордоном;

Розроблення проектно-конструкторської та технічної документації з реконструкції (модернізації) та ремонту вантажопідіймальних кранів і машин, канатних доріг та підйомників;

Записатися на діагностику